Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Báo Chí - Bộ Thông Tin Truyền Thông, 156 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Oct 12, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  - Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân;
  - Để phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam;
  - Căn cứ vào Điều 4, Điều 67 và Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  - Luật này quy định chế độ báo chí
  Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (dưới đây gọi chung là tổ chức); là diễn đàn của nhân dân.
  • Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Báo Chí
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2015
  • Tác giả: Bộ Thông Tin Truyền Thông
  • Số trang: 156
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://vnbook.com.vn/books/Baochi_output/web/index.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page