Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Lý Cơ Bản Về Người Chưa Thành Niên Của Việt Nam Và Quốc Tế

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Feb 14, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em và các văn bản quốc tế liên quan cũng như hệ thống pháp luật Việt Nam luôn xem người chưa thành niên là những nhóm đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương cần được chăm sóc và đối xử đặc biệt. Đây cũng là một trong các quyền con người, quyền công dân của người chưa thành niên được ghi nhận tại Hiến pháp năm 2013…, đó là những nhóm quyền về tồn tại, phát triển, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia ở các lĩnh vực liên quan đến cá nhân, đặc biệt là những vấn để về hạn chế và tước bỏ tư do của người chưa thành niên. Vì thế, việc chăm lo, bảo vệ, giáo dục người chưa thành niên là trách nhiệm chung, nhưng rất cụ thể của gia đình, nhà trường và toàn xã hội….
  • Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Lý Cơ Bản Về Người Chưa Thành Niên Của Việt Nam Và Quốc Tế
  • NXB Tổng Hợp 2017
  • Tác giả: Hoàng Minh Khôi
  • Số trang: 474
  • Kiểu file: PDF SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/hethongvanbanphaplycoban_id2560/hethongvanbanphaplycoban_id2560.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page