Hệ Thống Chính Trị Nước Ta Trong Thời Kỳ Đổi Mới (NXB Chính Trị 2008) - Nguyễn Duy Quý, 219 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Aug 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-6_2-26-39.png
  Ngày nay, trong quá trình phát triển và kiện toàn hệ thống chính trị, các tổ chức của hệ thống chính trị có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của thể chế chính trị và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển, hưng thịnh của từng quốc gia. Mỗi quốc gia đều nhận thấy sự gắn kết từng bộ phận cấu thành nên hệ thống chính trị trong đời sống chính trị của đất nước mình. Cấu trúc của hệ thống chính trị rất đa dạng nhưng cơ bản bao gồm ba bộ phận chính: Đảng cầm quyền, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội của nhân dân. Trong đó, Đảng cầm quyền có vai trò lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, lãnh đạo đất nước. và toàn xã hội
  • Hệ Thống Chính Trị Nước Ta Trong Thời Kỳ Đổi Mới
  • NXB Chính Trị 2008
  • Nguyễn Duy Quý
  • 219 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4693
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page