Hệ Thống Hóa Các Văn Bản Pháp Luật Về Thông Tin Và Truyền Thông Tập 1 - Nhiều Tác Giả, 891 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by CamCao, Jan 19, 2021.

 1. CamCao

  CamCao New Member

  [​IMG]
  Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông hoạt động thuận lợi, bảo đảm hài hòa lợi ích người sử dụng doanh nghiệp và Nhà nước, phát huy nội lực trong nước và mở rộng ra phạm vi quốc tế.
  Đây là bộ tài liệu hữu ích và thiết thực không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; mà còn là tài liệu tham khảo cho các Bộ, Ngành, địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam.
  Nội dung cuốn sách gồm 02 tập, chia theo từng lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  Tập 1 gồm 4 lĩnh vực: Viễn thông và Internet; Tần số vô tuyến điện; Công nghệ thông tin, điện tử; An toàn thông tin, chứng thực chữ ký số.
  Tập 2 gồm 6 lĩnh vực: Báo chí; Xuất bản, in và phát hành; Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; Bưu chính; Thông tin đối ngoại; Thanh tra.
  • Hệ Thống Hóa Các Văn Bản Pháp Luật Về Thông Tin Và Truyền Thông Tập 1 Các Văn Bản Về Viễn Thông Và Internet; Tần Số Vô Tuyến Điện;Công Nghệ Thông Tin, Điện Tử;An Toàn Thông Tin, Chứng Thực Chữ Ký Số
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2015
  • Nhiều Tác Giả
  • 891 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ve-thong-tin-va-truyen-thong-tap-1-60000.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 19, 2021

Share This Page