Hệ Thống Liên Kết Văn Bản Tiếng Việt (NXB Giáo Dục 2006) - Trần Ngọc Thêm, 310 Trang

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by quanh.bv, Mar 17, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  NỘI DUNG:
  Phần Một: VẤN ĐỀ TÍNH LIÊN KẾT VÀ ĐƠN VỊ LIÊN KẾT VĂN BẢN
  Chương I: NGÔN NGỮ HỌC VĂN BẢN VÀ VẤN ĐỀ TÍNH LIÊN KẾT
  1. Từ giới hạn câu...
  2. ...đến sự ra đời của ngôn ngữ văn bản
  3. Vấn đề tính liên kết của văn bản
  Chương II: KHÁI NIỆM TÍNH LIÊN KẾT CỦA VĂN BẢN
  4. Cái gì làm cho một chuỗi câu trở thành văn bản?
  5. Liên kết hình thức và liên kết nội dung. Phân biệt văn bản với các loại chuỗi phát ngôn hỗn độn
  6. Liên kết chủ đề và liên kết lôgic. Văn bản điển hình và văn bản không điển hình
  7. Văn bản thiếu liên kết chủ đề và văn bản thiếu liên kết lôgic
  8. Mâu thuẫn giữa tính hình tuyến của văn bản với tính nhiều chiều của hiện thực như nguồn gốc của sự phong phú về số lượng phương thức liên kết. Liên kết tiếp giáp và liên kết bắc cầu. Liên kết đơn và liêân kết phức
  9. Một hướng phân loại mới: Phân loại các phương thức liên kết theo đơn vị liên kết
  Chương III: PHÁT NGÔN – ĐƠN VỊ LIÊN KẾT VĂN BẢN
  10. Định nghĩa ba tiêu chí về câu. Phần dư – trung tâm tranh luận của vấn đề câu
  11. Thái độ của định nghĩa ba tiêu chí về câu đối với phần dư
  12. Hướng giải quyết phần dư bằng cách chỉ xác định câu theo một tiêu chí
  13. Hướng giải quyết phần dư bằng cách xác định câu theo hai tiêu chí
  14. Văn bản và tính liên kết – nguồn gốc của vấn đề câu
  15. Bình diện hình thức: Phát ngôn và dấu ngắt phát ngôn
  16. Phân loại phát ngôn theo sự hoàn chỉnh về cấu trúc: Câu và ngữ trực thuộc
  17. Dấu hiệu nhận diện sự hoàn chỉnh vêà cấu trúc. Phân đoạn cấu trúc và phân đoạn thông báo. Các kiểu cấu trúc nòng cốt. Nòng cốt đặc trưng
  18. Nòng cốt quan hệ và vấn đề câu có từ “là” trong văn bản
  19. Nòng cốt tồn tại và câu tồn tại trong văn bản
  20. Nòng cốt qua lại và cái gọi là “câu phức” có từ nối hô ứng
  21. Phát ngôn đơn và phát ngôn ghép. Từ nối trong phát ngôn ghép. Ranh giới giữa câu qua lại và phát ngôn ghép
  22. Phân loại phát ngôn theo sự hoàn chỉnh về nội dung: Câu tự nghĩa và câu hợp nghĩa
  23. Liên kết khiếm diện trong các phát ngôn tự nghĩa và hợp nghĩa. Những khái niệm cơ bản của liên kết hiện diện: Chủ ngôn và kết ngôn, chủ tố và kết tố, liên kết hồi quy và liên kết dự báo
  24. Từ kết quả phân loại phát ngôn trở lại việc phân loại các phương thức liên kết theo loại phát ngôn
  Phần Hai: NHỮNG PHƯƠNG THỨC LIÊN KẾT GIỮA CÁC PHÁT NGÔN
  Chương I: CÁC PHƯƠNG THỨC LIÊN KẾT CHUNG CHO CẢ BA LOẠI PHÁT NGÔN
  25. Các phương thức liên kết chung và sự liên kết của các câu tự nghĩa
  26. Đại cương về phương thức lặp
  27. Phép lặp từ vựng
  28. Phép lặp ngữ pháp
  29. Phép lặp ngữ âm
  30. Phép đối
  31. Phép thế đồng nghĩa
  32. Phép liên tưởng
  33. Phép tuyến tính
  Chương II: CÁC PHƯƠNG THỨC LIÊN KẾT HỢP NGHĨA
  34. Các phương thức liên kết hợp nghĩa và sự liên kết của các phát ngôn hợp nghĩa. Câu hợp nghĩa
  35. Đại cương về phép thế đại từ. Thế đại từ khiếm diện và dự báo
  36. Phép thế đại từ (tiếp theo): Thế đại từ hiện diện hồi quy
  37. Hiện tượng tỉnh lược liên kết và phép tỉnh lược yếu
  38. Hiện tượng nối liên kết và phép nối lỏng
  39. Phát ngôn hợp nghĩa do chứa vị trí hợp nghĩa: Các nguyên tắc cấu tạo và sử dụng
  Chương III: CÁC PHƯƠNG THỨC LIÊN KẾT TRỰC THUỘC
  40. Các phương thức liên kết trực thuộc và sự liên kết của ngữ trực thuộc
  41. Phép tỉnh lược mạnh
  42. Ngữ trực thuộc tỉnh lược định danh
  43. Phép nối chặt
  44. Các nguyên tắc cấu tạo và sử dụng ngữ trực thuộc
  Phần Ba: HỆ THỐNG LIÊN KẾT Ở CÁC CẤP ĐỘ VÀ Ở MẶT NỘI DUNG
  Chương I: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM LIÊN KẾT
  45. Mở rộng xuống cấp độ phát ngôn: Sự liên kết và vấn đề “quan hệ cú pháp trong câu”
  46. Tiếp tục mở rộng về phía dưới và phía trên: Sự liên kết ở cấp độ hình vị và cấp độ đoạn văn
  47. Sự phổ quát của khái niệm “tính liên kết”
  Chương II: LIÊN KẾT NỘI DUNG TRONG VĂN BẢN VÀ SỰ THỂ HIỆN CỦA NÓ
  48. Các cấp độ của liên kết nội dung
  A- LIÊN KẾT CHỦ ĐỀ
  49. Liên kết chủ đề: Khái niệm, cách thể hiện và phương pháp phân tích nó
  50. Liên kết chủ đề song song và móc xích. Độ liên kết chủ đề và độ phức tạp chủ đề của văn bản
  51. Chức năng liên kết chủ đề của trạng ngữ và khởi ngữ
  52. Các quy tắc liên kết duy trì chủ đề và các kiểu lỗi liên kết chủ đề
  B- LIÊN KẾT LÔGIC
  53. Liên kết lôgic và sự thể hiện của nó
  54. Sự phân bố giữa phép tuyến tính và các phép nối trong việc thể hiện liên kết lôgic
  55. Chuỗi bất thường về nghĩa và sự liên kết lôgic của chúng trong văn bản
  56. Các kiểu lỗi liên kết lôgic
  • Hệ Thống Liên Kết Văn Bản Tiếng Việt
  • NXB Giáo Dục 2006
  • Trần Ngọc Thêm
  • 310 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/open?id=1pmpwDWOgG_shes5StK41yHn02BPSBfQj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 23, 2018

Share This Page