Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước, Luật Ngân Sách Nhà Nước Và Quản Lý Sử Dụng Chi Tiêu Nội Bộ

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Jan 21, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngân sách nhà nước là một công cụ chính sách tài chính quan trọng của một quốc gia, là một khâu quan trọng trong điều tiết vĩ mô. Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, đổi mới quản lý thu, chi sẽ tạo điều kiện tăng thu ngân sách và sử dụng ngân sách sẽ tiết kiệm và có hiệu quả hơn; Giúp chúng ta sớm đạt được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
  Cuốn sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước, Luật Ngân Sách Nhà Nước Và Quản Lý Sử Dụng Chi Tiêu Nội Bộ, Thanh Toán, Quyết Toán Nguồn Vốn Ngân Sách được biên soạn để kịp thời giúp cán bộ làm công tác kế toán nắm bắt những thông tin mới trên.
  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
  Phần I. Luật ngân sách nhà nước (có hiệu thi hành từ năm ngân sách 2017)
  Phần II. Giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;
  Phần III. Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước;
  Phần IV. Tiêu chuẩn, định mức mua sắm và khấu hao tài sản máy móc, thiết bị trong cơ quan nhà nước;
  Phần V. Công tác quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
  Phần VI. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng năm ngân sách 2016.
  Hy vọng đây là một tài liệu thực sự cần thiết giúp cho cho các kế toán trưởng và cán bộ làm công tác kế toán thuận tiện trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng đúng quy định của nhà nước.
  • Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Luật Ngân Sách Nhà Nước Và Quản Lý Sử Dụng Chi Tiêu Nội Bộ, Thanh Toán, Quyết Toán Nguồn Vốn Ngân Sách
  • NXB Kinh Tế 2016
  • Kim Phượng, Quý Lâm
  • 427 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...oan-quyet-toan-nguon-von-ngan-sach-59819.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page