Hệ Thống Thông Tin Quản Lí Giáo Dục Một Số Vấn Đề Lí Luận Và Thực Tiễn - Vương Thanh Hương, 89 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by Xnhi345, Jun 6, 2024.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Active Member

  upload_2024-6-6_23-7-15.png
  Hệ thống thông tin quản lí giáo dục (QLGD) được xem là công cụ của quản lí giáo dục. Ngay từ những năm đầu của thập niên 1990, hệ thống thông tin quản lí giáo dục cũng như việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lí giáo dục ở Việt Nam đã được các cấp quản lí quan tâm và đã có những đầu tư đáng kế cho công việc này. Hệ thống thông tin QLGD có mối quan hệ mật thiết với các lĩnh vực như lập kế hoạch giáo dục, xây dựng chính sách, chiến lược giáo dục, dự báo giáo dục, giám sát và đánh giá trong giáo dục, quản lí nhà nước về giáo dục .v.v... Khi viết cuốn sách này, tác giả đã kế thừa thành tựu của những người đi trước, các nghiên cứu, của đồng nghiệp trong và ngoài nước, bố sung, cập nhật và sắp xếp thành một hệ thống phù hợp nhằm giúp bạn đọc có thể hình dung một số vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến hệ thống thông tin quản lí giáo dục và ứng dụng CNTT trong QLGD.
  • Hệ Thống Thông Tin Quản Lí Giáo Dục Một Số Vấn Đề Lí Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2007
  • Vương Thanh Hương
  • 89 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvien.vinhuni.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=95125
  https://drive.google.com/file/d/1QKNkyJV2ylvFm85xIrUGsaBou8U9l2b3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page