Hiện Đại Hóa Làng Nghề Theo Chiến Lược Tăng Trưởng Xanh - Nguyễn Xuân Dũng, 335 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Jan 19, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nhìn một cách tổng quát, trong giai đoạn vừa qua, tuy Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong tăng trưởng kinh tế nhưng bối cảnh trong nước và quốc tế mới đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản, hiện đại hóa các lĩnh vực của nền kinh tế theo chiến lược tăng trưởng xanh. Hiện đại hóa làng nghề là một trong những nội dung quan trọng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn ở nước ta, đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ của chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, hiện đại hóa công nghệ truyền thống và truyền thống hóa công nghệ hiện đại ở khu vực làng nghề là một nội dung chiến lược công nghiệp hóa ở Việt Nam.
  • Hiện Đại Hóa Làng Nghề Theo Chiến Lược Tăng Trưởng Xanh
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2016
  • Nguyễn Xuân Dũng
  • 335 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...e-theo-chien-luoc-tang-truong-xanh-59855.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page