Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài (Nhâm Thân 1932) - Nhiều Tác Giả, 35 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 27, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài
  Nhâm Thân 1932
  Nhiều Tác Giả
  35 Trang
  HIẾN PHÁP
  • Ðiều Thứ Nhứt: Phẩm trật Hiệp Thiên Ðài.
  • Ðiều Thứ Nhì: Quyền hành.
  • Ðiều Thứ Ba: Phẩm trật của Thập Nhị Thời Quân.
  • Ðiều Thứ Tư: Trách nhậm của Bảo Pháp, Bảo
  Ðạo, Bảo Thế.
  • Ðiều Thứ Năm: Trách nhậm của Hiến Pháp, Hiến
  Ðạo, Hiến Thế.
  • Ðiều Thứ Sáu: Trách nhậm của Khai Pháp, Khai
  Ðạo, Khai Thế.
  • Ðiều Thứ Bảy: Trách nhậm của Tiếp Pháp, Tiếp
  Ðạo, Tiếp Thế.
  • Ðiều Thứ Tám: Tòa Hiệp Thiên Ðài.
  • Ðiều Thứ Chín: Quyền kêu nài lên Tòa Hiệp
  Thiên Ðài.
  • Ðiều Thứ Mười: Nghị Viên của Hiệp Thiên Ðài
  ở Thượng Hội.
  • Ðiều Thứ Mười Một: Nghị Viên của Hiệp Thiên
  Ðài ở Hội Thánh.
  • Ðiều Thứ Mười Hai: Phái Viên Hiệp Thiên Ðài
  ở Hội Nhơn Sanh.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page