Hình Học Nâng Cao 10 (NXB Giáo Dục 2010) - Đoàn Quỳnh, 141 Trang

Discussion in 'Tài Liệu Lớp 10' started by nhandang123, Jun 29, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Hình Học Nâng Cao 10
  NXB Giáo Dục 2010
  Đoàn Quỳnh
  141 Trang
  Hình học Nâng cao 10: Đoàn Quỳnh tổng chủ biên, cuốn ebook gồm có hai chương, trong đó chương 1 trình bày về vectơ (định nghĩa vectơ; tổng và hiệu của hai vectơ; tích của một vectơ với một số; trục tọa độ và hệ trục tọa độ); chương 2 giới thiệu về tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng (giá trị lượng giác của một góc bất kì; tích vô hướng của hai vectơ; hệ thức lượng trong tam giác) và những kiến thức về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng như phương trình tổng quát của đường thẳng; phương trình tham số của đường thẳng; khoảng cách và góc; đường tròn và đường elib; đường hypepol; đường parapol; ba đường cônic.

   

Share This Page