Hoa Điểu Tranh Năng (NXB Tân Việt 1956) - Vô Danh Thị, 25 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by nhandang123, May 31, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-8-25_11-10-52.png
  Gặp ngày bà Tây Vương mẫu mở tiệc thọ, cầm vương Phượng hoàng và Hoa vương là Mẫu đơn đều đem lễ vật đến mừng. Sứ thần bên chim là Bạch thanh, sứ thần bên hoa là Náo dương. Giữa đường, hai bên gặp nhau bên nào cũng đòi đi trước. Sứ thần hai bên ra đấu khẩu với nhau. Bên chim khoe Cầm vương là bậc đạo đức nhất, rồi lại kể những nết hay của loài chim. Bên hoa khoe Hoa vương là bậc phú quí nhất, rồi lại kể những vẻ đẹp của các loài hoa. Không những thế, chim kể xấu hoa, hoa kẻ xấu chim, không bên nào chịu bên nào. Tây Vương mẫu phải cho người ra phân xử, đành cho bên hoa đi trước, lấy cớ là cõi đời phần nhiều trọng phú quí hơn đạo đức. Sau đức Khổng tử biết chuyện, ngậm ngùi than thở, cho là thói đời đã đến lúc suy kém rồi.
  • Hoa Điểu Tranh Năng
  • NXB Tân Việt 1956
  • Vô Danh Thị
  • Bùi Kỷ (hiệu đính)
  • 25 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1XiVw6uKcKMfHUrsnOeAB8FCkvlPhENC1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 3, 2023

Share This Page