Hóa Học 11 (NXB Giáo Dục 2006) - Nguyễn Xuân Trường, 226 Trang

Discussion in 'Tài Liệu Lớp 11' started by admin, Dec 15, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 1. Sự điện li
  Chương 2. Nitơ - Photpho
  Chương 3. Cácbon - Silic
  Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ
  Chương 5. Hidrocacbon
  Chương 6. Hidrocacbon không no
  Chương 7. Hidrocacbon thơm, nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
  Chương 8. Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol
  Chương 9. Andehit - Xeton - Axit Cacboxylic

  eBook có trong tuyển tập DVD Hóa Học

   

Share This Page