Hoá Học Hữu Cơ 2 (NXB Giáo Dục 2006) - Đỗ Đình Rãng, 343 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by nhandang123, Jul 5, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Hoá Học Hữu Cơ 2
  NXB Giáo Dục 2006
  Đỗ Đình Rãng
  343 Trang
  Tiếp theo cuốn "Hoá học hữu cơ 1", cuốn "Hoá học hữu cơ 2" gồm 5 chương: Chương VIII: Dẫn xuất halogen, chương IX: Hợp chất cơ - nguyên tố, chương X: Ancol - phenol - ete, chương XI: Hợp chất cacnonyl, chương XII: Axit cacboxylic và dẫn xuất. Mỗi chương có thể chia thành nhiều bài. Trong mỗi chương hoặc mỗi bài, các tác giả trình bày theo hệ thống: Đồng phân và danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lý, tính chất hóa học, giới thiệu một só hợp chất tiêu biểu và ứng dụng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page