Hóa Học Hữu Cơ Tập 2 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1999) - Hoàng Trọng Yêm, 406 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Apr 10, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Có thể nói, phần lớn thành quả trong hoá học hữu cơ đều gắn liền với sự phát triển của lý thuyết hoá học nói chung và lý thuyết hoá học hữu cơ nói riêng. Nếu trước đây hoá học hữu cơ chỉ là một môn học, một lĩnh vực mang tính tiếp nhận, thì ngày nay cần chuyển môn học này thành một môn học mang tính suy diễn. Xuất phát từ quan điểm đó, các tác giả của bộ sách này đã đề cập đến những quy luật cơ bản có liên quan đến hoá học hữu cơ, với mong muốn chuyển tải giới hạn đọc lượng kiến thức sâu hơn, gần gũi với thực tế hơn. Bộ ''Hoá Học Hữu Cơ'' gồm bốn tập.
  Tập 2: Trình bày các chức hữu cơ bao gồm các hợp chất hữu cơ mạch hở, các chất hữu cơ mạch vòng(kể cả dị vòng).Trong tập này có nêu lên các phương pháp điều chế, tính chất lý, hoá của các chức, cơ chế của phản ứng hữu cơ, đặc biệt lưu ý đến các phản ứng hữu cơ tạo nên các sản phẩm hoá học(hữu cơ) phục vụ cho nền kinh tế quốc dân.
  Sách gồm các chương cụ thể sau:
  Chương 1: Hydrocacbon
  Chương 2: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon mạch hở
  Chương 3: Acol-ete
  Chương 4: Andehit và xeton
  Chương 5: Axit carboxylic và dẫn xuất
  Chương 6: Hợp chất chứa nitơ
  Chương 7: Các hợp chất cơ nguyên tố
  Chương 8: Hydroxy axit (oxy axit)
  Chương 9: Andehit axit và xeton axit
  Chương 10: Gluxit (hydratcacbon)
  Chương 11: Amino axit-protit

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  Download Link:
  eBook có trong tuyển tập DVD Hóa Học
  -http://www.scribd.com/doc/46789572/10-HoaHoc-Huu-Co-Tap2
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page