Hoá Học Phân Tích Định Lượng - Lê Thị Mùi, 162 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Nov 2, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Phân tích định lượng cho phép xác định thành phần về lượng các hợp phần của chất phân tích. Tùy thuộc vào bản chất của các phương pháp phân tích mà người ta chia chúng thành ba nhóm chủ yếu sau:
  1.Các phương pháp phân tích hóa học: Các phương pháp này ra đời sớm nhất, nên đến nay người ta thường gọi là nhóm các phương pháp phân tích cổ điển. Muốn phân tích định lượng một chất nào đó bằng phương pháp này, người ta chỉ dùng các thiết bị và dụng cụ đơn giản (như buret, pipet, cân, ...). Thông thường nhóm phương pháp này chỉ dùng để định lượng các chất có hàm lượng lớn (đa lượng) nhưng vẫn thu được kết quả chính xác, vậy nên đến nay phương pháp này vẫn được dùng nhiều trong các phòng thí nghiệm phân tích.
  2.Các phương pháp phân tích vật lý: Đó là những phương pháp phân tích dựa trên việc đo các tín hiệu vật lý của các chất phân tích như phổ phát xạ, độ phóng xạ, ...tuy nhiên muốn có kết quả chính xác cần có sự can thiệp của những máy đo phức tạp.
  3.Các phương pháp phân tích hóa lý: Đó là những phương pháp kết hợp việc thực hiện các phản ứng hóa học sau đó đo các tín hiệu vật lý của hệ phân tích, như sự thay đổi màu sắc, độ đục, độ phát quang, độ dẫn điện, ...
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/HoaPhantich.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Hóa Học
   

Share This Page