Hoa Kén Bạc (NXB Văn Học 1968) - Trần Lê Văn, 237 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-7-30_17-45-49.png
  "...Chén nỏi như vậy vời anh Hải, cán bộ Ban thi đua tỉnh, một người cỏ nhiệm vụ giúp chị sửa soạn những thứ cằn thiết trước khi lẻn đường tham gia Đại hội. Chị cũng hiếu sự chu đáo của tỉnh chăm lo cho một người con gái tiêu biêu cho cái hay cái giỏi của địa phương mình đi dự cuộc họp lớn của tinh hoa cả nước. Từ chăn ảo đến đôi bít tất, cuốn sô tay, cả đến bánh xà phòng thơm, xà phòng giặt, hộp dằu <1 Con hô », chẳng thiếu thức gì. Chẻn cảm động như cái ngày trước khi cưởi, anh Lai, chòng chị, vượt qua bốt Vĩnh, dưới làn dạn của Tây, đế mua về cho chị một cái ảo dài bằng lụa xát xi. Nhưng chị muốn khước từ tăt cả. Vi như thỂ là <t sang trọng » quả,..."
  • Hoa Kén Bạc
  • NXB Văn Học 1968
  • Trần Lê Văn
  • 237 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=4288
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 30, 2021

Share This Page