Hoạch Định Chiến Lược Theo Quá Trình (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Rudolf Grunig, 318 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by quanh.bv, Jun 3, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-6_14-34-29.png
  Quyển sách này giới thiệu một phương pháp hoàn chỉnh sử dụng kết hợp các công cụ quan trọng để phân tích và hoạch định chiến lược trong một qui trình tích hợp. Quyển sách nhằm giúp việc xây dựng các chiến lược có tính thực tế và rõ ràng để đem lại sự thành công lâu dài cho công ty. Các chiến lược vạch ra định hướng tương lai cho công ty, không chỉ xác định vị thế thị trường mục tiêu trong những năm tới mà còn xác định những lợi thế cạnh tranh chính yếu ở mức độ phối thức thị trường và nguồn lực. Xây dựng chiến lược tương lai là nhiệm vụ quan trọng và phức tạp và đó cũng là nội dung chính của quyển sách này. Sau phần giới thiệu tóm tắt công tác hoạch định chiến lược, quyển sách trình bày quá trình khám phá xác định các chiến lược trong tương lai. Quá trình này được chia thành bày bước, các đề xuất chi tiết để giải quyết vấn đề và nhiều ví dụ cụ thể được minh hoạ trong từng bước của quá trình.
  Phần I: Ý tưởng của hoạch định chiến lược
  Chiến lược, hoạch định chiến lược và những tiềm lực thành công
  Sự phát triển của hoạch định chiến lược và sự hợp nhất của nó trong quản lý chiến lược
  Đánh giá chiến lược
  Phần II: Quá trình hoạch định chiến lược và tài liệu chiến lược
  Tài liệu chiến lược - kết quả của hoạch định chiến lược
  Quá trình hoạch định chiến lược
  Công cụ phân tích và hoạch định chiến lược
  Phần III: Hoạch định dự án chiến lược và phân tích chiến lược
  Hoạch định dự án
  Phân tích chiến lược
  Phần IV: Xây dựng chiến lược công ty
  Xây dựng các hoạt động kinh doanh chiến lược
  Đánh giá ngành thích hợp với sự trợ giúp của các mô hình cường độ cạnh tranh
  Xác định mục tiêu chiến lược - phương pháp tổ hợp kinh doanh
  Quá trình xây dựng chiến lược công ty
  Phần V: Xây dựng chiến lược kinh doanh
  Các chiến lược kinh doanh chung
  Xác định các chiến lược kinh doanh ở mức độ phối thức thị trường
  Xác định các chiến lược kinh doanh ở mức độ nguồn lực
  Quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh
  Phần VI: Xác định các biện pháp triển khai, đánh giá và phê chuẩn chiến lược
  Xác định các biện pháp triển khai
  Đánh giá chiến lược lần cuối và các biện pháp triển khai chiến lược
  Thiết lập và phê chuẩn các tài liệu chiến lược
  Một số lưu ý sau cùng
  Bảng giải thích thuật ngữ
  • Hoạch Định Chiến Lược Theo Quá Trình
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005
  • Rudolf Grunig,
  • Dịch: Phạm Ngọc Thúy; Lê Thành Long; Võ Văn Huy;
  • 318 Trang
  • File PDF-SCAN (x2)
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85002
  https://drive.google.com/file/d/1Q2-x9muwQdm3cnUZ86lxYj2EMFNiQA6E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 15, 2022

Share This Page