Hoạch Định Và Thực Thi Chính Sách Công (NXB Chính Trị 2017) - Lê Như Thanh, 283 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by cv9tt4, Aug 11, 2021.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2021-9-17_13-23-29.png
  Nội dung cuốn sách trình bày tổng quan về chính sách công (quan niệm, vai trò, phân loại và chu trình chính sách công); hoạch định chính sách công (khái niệm, vai trò và chủ thể tham gia hoạch định chính sách công, yêu cầu đối với một chính sách công, căn cứ, những yếu tố ảnh hưởng, quy trình, mô hình hoạch định chính sách công và phương pháp đánh giá tác động chính sách); và thực thi chính sách công (khái niệm, vai trò và chủ thể tham gia, yêu cầu, quy trình triển khai, điều kiện, những yếu tố ảnh hưởng và phương pháp tiếp cận thực thi chính sách công, lựa chọn công cụ thực thi chính sách công, lập và thực hiện chương trình, dự án thực thi chính sách công).
  • Hoạch Định Và Thực Thi Chính Sách Công
  • NXB Chính Trị 2017
  • Lê Như Thanh, Lê Văn Hòa
  • 283 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4084
  https://drive.google.com/file/d/1W3sRbnHrx8ppQNVuaWf-mUdNN1_pyRki
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 3, 2023

Share This Page