Hoàn Cầu Phật Học (NXB Quán Sứ 1938) - Nguyễn Thanh Ất, 104 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-12-30_0-1-17.png
  Phật học là một khoa học thuyết minh về mọi sự thực mọi chân lý của vạn vật trong vũ trụ. Là một khoa học vốn vô thủy vô chung, phổ thông thường trụ. Là một khoa học hết thảy Chư Phật ở khắp mười phương thế giới về quá khứ, về hiện tại và về vị lai đã chứng minh. Tuy thế nhưng khoa Phật học hiện đang lưu hành ở trên mặt quả địa cầu nhỏ mọn của chúng ta này, thì mới phát nguyên từ hồi trước đây hai nghìn hơn vài trăm năm do đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ấn Độ mà lưu truyền ra.
  • Hoàn Cầu Phật Học
  • NXB Quán Sứ 1938
  • Nguyễn Thanh Ất
  • 104 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/13-0tbNWTWBJQURX7E9osoVc5SAvM58Tr
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 10, 2022

Share This Page