Hoàn Thiện Cơ Chế Quản Lý Tài Chính (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Nguyễn Thu Hương, 274 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by bhanh8, Aug 27, 2020.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-8-17_15-46-45.png
  Hoàn thiện cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, các cơ sở giáo dục đại học công lập nói riêng là nhiệm vụ cấp thiết đối với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như với các đơn vị sự nghiệp nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội đất nước và phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Các đơn vị sự nghiệp công lập được chia thành 03 loại, gồm: (i) Các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng cung cấp dịch vụ công, chủ yếu để thực thi các quyền hạn, chức năng hành chính và do Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động; (ii) Các đơn vị sự nghiệp có tính chất hoạt động kinh doanh, thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ theo cơ chế thị trường, không thực hiện chức năng phục vụ công ích. Theo đó, đối với loại hình này sẽ từng bước chuyển thành doanh nghiệp; (iii) Các đơn vị sự nghiệp công ích, tiếp tục được phân thành 02 nhóm để xác định mức độ chi phối của Nhà nước trong việc bảo đảm (toàn bộ hay một phần) kinh phí hoạt động.
  • Hoàn Thiện Cơ Chế Quản Lý Tài Chính
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2017
  • Nguyễn Thu Hương
  • 274 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62073
  https://drive.google.com/file/d/1WnPcKg-BzeYXsCLHjy0I1pSFlHgvNS16
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 17, 2023

Share This Page