Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, May 1, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam
  NXB Tư Pháp 2005
  Ngô Quốc Kỳ
  318 Trang
  Đối với nước ta, quá trình đổi mới hoạt động ngân hàng thực chất là quá trình chuyển từ hệ thống ngàn hàng một cấp trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang hệ thống ngân hàng hai cấp với việc phân định rõ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng nhà nước và chức năng kinh doanh của ngân hàng thương mại theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống ngân hàng được xác định như người mở đường, đóng vai trò đột phá cho việc xây dựng cơ chế mới đó.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page