Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Trong Lĩnh Vực Thi Hành Án Hình Sự Ở Việt Nam - Vũ Trọng Hách, 290 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, May 1, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Trong Lĩnh Vực Thi Hành Án Hình Sự Ở Việt Nam
  NXB Tư Pháp 2006
  Vũ Trọng Hách
  290 Trang
  Pháp luật là công cụ rất quan trọng để quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự. Ở đây cần phải nhấn mạnh rằng tổ chức và hoạt động quản lý của các chủ thể quản lý nhà nước trên lĩnh vực này cũng phải được Hiến định và Luật định. Pháp luật tạo lập điều kiện, môi trường cho hoạt động quản lý nhà nước, là cơ sở để tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa trong hoạt động quản lý nhà nước về thi hành án hình sự. Đồng thời để pháp luật có vai trò tích cực trong việc tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự, cần phải quán triệt và tuân thủ một cách đầy đủ các yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ tổ chức thi hành án hình sự trong tất cả các quy phạm pháp luật thuộc các ngành luật khác có liên quan.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page