Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Trung Quốc - Hà Thị Hồng Vân, 366 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Trung Quốc' started by quanh.bv, Apr 30, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-20_10-44-25.png
  Đại hội XIV Đảng Cộng sản Trung Quốc (10/1992) đã chính thức nêu lên mục tiêu xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV được tổ chức vào năm 1993 đã ra Quyết định về bước đầu xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCH. Đến Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc, nội dung về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN được hoàn thiện hơn. Tại Hội nghị Trung ương 3 Khóa XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua “Quyết định của Trung ương Đảng về một số vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”. Kể từ đó, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm, nảy sinh từ những hệ quả do việc thực hiện chính sách cải cách kinh tế như khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị, chênh lệch giàu nghèo ngày càng mở rộng sâu sắc, vấn đề sở hữu đất đai tạo nên sự bất bình đẳng xã hội…Cốt lõi của vấn đề này, theo đánh giá của các chuyên gia bắt nguồn từ các điểm nghẽn trong cải cách thể thế kinh tế và hệ quả từ việc chuyển đổi nền kinh tế đang phát triển sang nền kinh tế phát triển. Nhận thức được vấn đề này, từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc đã đưa ra yêu cầu và mục tiêu mới cho xây dựng xã hội khá giả toàn diện trên tất cả các phương diện với nhiệm vụ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN, trong đó thể hiện rõ tư tưởng lấy dân làm trung tâm để hoàn thiện thể chế kinh tế.
  Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, việc tham khảo các kinh nghiệm của Trung Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó Việt Nam cần nghiên cứu một cách bài bản và khoa học về cách thức hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN của Trung Quốc. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, năm 2020, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc” do TS. Hà Thị Hồng Vân làm chủ biên. Đây là sản phẩm nâng cao của đề tài cấp Bộ do Viện Nghiên cứu Trung Quốc làm chủ trì
  • Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Trung Quốc Từ Sau Đại Hội XVIII Đảng Cộng Sản Trung Quốc
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2020
  • Hà Thị Hồng Vân
  • 366 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9034
  https://drive.google.com/file/d/1rZ_XqShYVOEdCwi-Zf9oFVptNzb972xZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 20, 2023

Share This Page