Hoàn Thiện, Thực Thi Pháp Luật Về Lao Động Nữ Trong Doanh Nghiệp Ngoài Nhà Nước - Nguyễn Hữu Chí

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Jan 3, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-3_16-12-19.png
  Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra một giai đoạn mới trong sự phát triển kinh tê của đất nước. Nhờ đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, trước hết ở sự quan tăm tới yếu tô' con người và chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, nền kinh tế nước ta đã thực sự khởi sắc và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Thực tiễn đổi mới ở nước ta trong thời gian qua đã cho thấy những chuyên biến tích cực của sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Bên cạnh khu vực kinh tế nhà nước, khu vực kinh tế ngoài nhà nước ngày càng khẳng định được vị thế của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực giải quyết việc làm.
  • Hoàn Thiện Thực Thi Pháp Luật Về Lao Động Nữ Trong Doanh Nghiệp Ngoài Nhà Nước
  • NXB Tư Pháp 2005
  • Nguyễn Hữu Chí
  • 188 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.hlu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=11181
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page