Hoàng Lê Nhất Thống Chí Diễn Nghĩa (NXB Hà Nội 1912) - Cát Thành, 262 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by admin, May 17, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hồi thứ nhất: Bà Tuyên Phi (tên tục gọi là bà Chè) vào chầu chúa Trịnh. Con cả chúa bỏ vào ngục tối.; Hồi thứ hai: Phụ chính bảy người giúp lập chúa Điện Đô. Quân lính ba phủ họp giết Quận công Huy.; Hồi thứ ba: Dương Nguyên Cữu bàn chém lũ Kiêu Binh, Nguyễn Cuốc Sư mưu trừ nạn trong nước.; Hồi thứ tư: Nguyễn Hữu Chỉnh viện binh ngoài báo thù cho thày. Lý Trần Quán chết theo chúa để tỏ lòng thực.; Hồi thứ năm: Quan Thượng Công vào hầu vua nhà Lê. Nàng Công chúa gả cho tướng Tây Sơn.; Hồi thứ sáu: Giặc Tây Sơn lẻn đi về nước, Hầu Đông Giang xướng nghị lập chúa.; Hồi thứ bảy: Giúp nhà Lê, Cống Chỉnh lại cất công ra, đốt phủ Trịnh, chúa Bồng phải bỏ nước chạy; Hồi thứ Tám: Trọng Tế nộp đầu trong nhà học, Quận Thạc tự tử ngoài cửa tây.; Hồi thứ chín: Vũ Văn Nhâm cầm quân vào cõi Bắc Hà. Trần Công Sán đi sứ bàn việc cương giới.; Hồi thứ mười: Hầu Lân Dương mang chúa Trịnh chạy qua bể. Quận Chỉnh mang vua Lê chạy lên Lạng.; Hồi thứ mười một: Tây Sơn hai thứ vào cướp nước. Vua Lê ba lần mưu khởi quân.; Hồi thứ mười hai: Nguyễn Huy Túc sang Tầu xin quân, Tôn Sĩ Nghị qua ải huyền hịch.; Hồi thứ mười ba: Sợ oai to, giặc mạnh chạy trước, được quân viện, vua cũ lại về.; Hồi thứ mười bốn: Đánh đồn Ngọc Hồi, quân Thanh phải bại trận, bỏ thành Thăng Long, vua Lê chạy sang Tầu.; Hồi thứ mười lăm: Định xong Bắc Hà, Bắc Bình Vương chịu phong, đánh trận Tuyên Quang, Lê Hoàng Đệ bị hại.; Hồi thứ mười sáu: Tế ở làng Linh Đường, sứ Tầu mắc lừa, táng tại đô Yên Kinh, vua Lê giận căm.; Hồi thứ mười bảy: Chúa Tây Sơn Quang Toản bị bắt, định xong Thăng Long. Bà Hoàng phi nhà Lê chết theo, táng nơi bàn Thạch.
  • Hoàng Lê Nhất Thống Chí Diễn Nghĩa
  • NXB Hà Nội 1912
  • Cát Thành
  • 262 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=BVYYivSyi1912
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Dec 9, 2019

Share This Page