Hoạt Động Giám Sát Của Quốc Hội Việt Nam Trong Cơ Chế Giám Sát Quyền Lực Nhà Nước

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Nov 13, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-13_16-10-37.png
  Quyền giám sát tối cao của Quốc hội là một quyền hiến định được ghi nhận trong các bản Hiến pháp của Nhà nước ta. Hoạt động giám sát của Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một phương thức thể hiện quyền lực nhà nước cao nhất của Quốc hội và góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật.
  Thực thi Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003, hoạt động giám sát của Quốc hội đã góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, quy định của Luật hiện hành vẫn còn một số bất cập, chưa thật phù hợp với yêu cầu thực tiễn, làm giảm hiệu quả của hoạt động giám sát…
  Cuốn sách Hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam trong cơ chế giám sát quyền lực nhà nước của PGS.TS Trương Thị Hồng Hà làm chủ biên do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành, tập trung lý giải cơ sở lý luận và thực tiễn cơ chế giám sát quyền lực nhà nước và hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam, đồng thời đưa ra những giải pháp để hoàn thiện cơ chế này
  • Hoạt Động Giám Sát Của Quốc Hội Việt Nam Trong Cơ Chế Giám Sát Quyền Lực Nhà Nước
  • NXB Chính Trị 2015
  • Trương Thị Hồng Hà
  • 473 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8296
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page