Học Ăn, Học Nói, Học Gói, Học Mở (NXB Chính Trị 2012) - Phạm Đức, 218 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Học Sinh' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-4_0-26-7.png
  Đất nước ta đang hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đời sống mọi mặt đã có nhiều thay đổi với không ít những điều tích cực, nhiều cái mới đã ra đời và phát triển, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại đã có những thành tựu đáng kể, đáng trân trọng và phát huy,... Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện những biểu hiện tiêu cực, sự suy thoái trong đạo đức, lối sống, tư tưởng sính ngoại, chạy theo thị hiếu tầm thường, thiếu hiểu biết, xa rời những giá trị văn hóa của dân tộc,... Thực tế đó yêu cầu phải làm cho văn hóa thấm sâu vào từng con người, từng gia đình, từng khu dân cư, hoàn thiện giá trị mới của con người Việt Nam; kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của loài người, tăng cường sức đề kháng chống văn hóa đồi trụy, độc hại; nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân.
  • Học Ăn, Học Nói, Học Gói, Học Mở
  • NXB Chính Trị 2012
  • Phạm Đức
  • 218 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/DF2F8D736FD29AC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 4, 2021

Share This Page