Học Thuyết Mác-Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đảng Và Xây Dựng Đảng Cộng Sản - Nguyễn Đức Ái, 194 Tr

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Jul 30, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng và xây dựng đảng cộng sản là một nội dung chủ yếu trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là lý luận về đảng cách mạng của giai cấp công nhân, được các nhà sảng lập ra Chủ nghĩa cộng sản khoa học sáng tạo và đúc rút, tổng kết từ hoạt động thực tiễn của các đảng cộng sản và đảng công nhân nói chung, trong đó đặc biệt quan trọng là lý luận và thực tiễn hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, còn là một hệ thống các quan điểm về những vấn để chính trị cơ bản của giai cấp công nhân, từ phương thức lãnh đạo, đường lối, chính sách, những vấn để dán tộc và giải phóng dân tộc đến những vấn để xây dựng đảng, xây dựng nhà nước, xây dựng nển dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • Học Thuyết Mác-Lênin Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đảng Và Xây Dựng Đảng Cộng Sản
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Đức Ái
  • 194 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4845
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page