Học Thuyết Mác Với Sự Nghiệp Đổi Mới Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2003) - Trịnh Trí Thức, 273 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by quanh.bv, May 10, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-10_22-33-9.png
  Trong tiến trình xây dựng đất nước theo con đương xã hội chủ nghĩa, Đảng ta xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Vì thế, việc bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào thực tiễn cách mạng Việt Nam là rất quan trọng, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay.
  Cuốn sách Học thuyết Mác với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam xuất bản với mục đích góp phần thực hiện nhiệm vụ công tác lý luận tư tưởng của Đảng khai thác kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin mà C.Mác là người sáng lập để giải đáp một số vấn đề lý luận do thực tiễn quá trình đổi mới ở Việt Nam đặt ra.
  • Học Thuyết Mác Với Sự Nghiệp Đổi Mới Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2003
  • Trịnh Trí Thức
  • 273 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=12014
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page