Học Thuyết Phạm Trù Trong Triết Học I.Kant (NXB Chính Trị 2007) - Lê Công Sự, 251 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by quanh.bv, Aug 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-6_2-7-26.png
  Trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến việc giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức lý luận cho cán bộ, đảng viên. Lý luận thuộc Tĩnh vực tư duy, muốn có tư duy đúng làm cơ sở cho lý luận, trước hết. phải có phương pháp tư duy khoa học. Để có phương pháp tư duy khoa học, chủ thể nhận thức phải thông hiểu và nắm vững hệ thống các khái niệm, phạm trù, nguyên lý và quy luật của triết học Mác - Lênin. Nhưng việc nghiên cứu triết học Mác - Lênin không thể tách rời quá trình nghiên cứu lịch sử triết học, đặc biệt là triết học Cổ điển Đức mà người sáng lập là Imanuen Kant. Bởi vì triết học Cổ điển Đức nói chung, triết.. học Kant nói riêng là tiền để lý luận cơ bản cho sự hình thành triết học Mác - Lênin.
  • Học Thuyết Phạm Trù Trong Triết Học I.Kant
  • NXB Chính Trị 2007
  • Lê Công Sự
  • 251 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4697
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page