Học Và Cách Dạy Học (NXB Đại Học Sư Phạm 2004) - Nguyễn Cảnh Toàn, 278 Trang

Discussion in 'Đại Học Sư Phạm (Toàn Quốc)' started by quanh.bv, Jul 30, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nhân loại đang bước từ xã hội công nghiệp sang xã hội hậu công nghiệp (còn gọi là xã hội thông tin) với nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa. Việt Nam mới bước vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nghĩa là phải thực hiện hai cuộc cách mạng cũng một lúc để từ nền văn minh nông nghiệp tiến lên văn minh công nghiệp và tiến thẳng luôn đến nền văn minh trí tuệ. Xuất phát điểm của ta về kinh tế, khoa học và công nghệ còn rất thấp, vốn đầu tư cho sự nghiệp đổi mới còn rất hạn chế nên dân tộc ta đang phải giải quyết một bài toán cực kỳ khó là: làm sao trong một thời gian lịch sử độ 20 năm có thể thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu, sánh vai với các cường quốc năm châu? Ta đã đổi mới, mở của để hợp tác và cạnh tranh với thế giới và đã đạt được những thành tựu đáng kể.
  • Học Và Cách Dạy Học
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2004
  • Tác giả: Nguyễn Cảnh Toàn
  • Số trang: 278
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  https://goo.gl/hKJ5kW
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEbeC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page