Hỏi-Đáp Các Quyền Cơ Bản Của Dân Tộc Thiểu Số Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-16_1-17-23.png
  Quyền của dân tộc thiểu số là một trong những quyền cơ bản của con người, được pháp luật quốc tế ghi nhận và nội luật hóa trong pháp luật quốc gia theo điều kiện đặc thù của đất nước. Ở Việt Nam, quyền cơ bản của dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước ta quán triệt và thực hiện nhất quán, đồng thời được bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Với 54 dân tộc cùng chung sống, trong đó có 53 dân tộc thiểu số, Điều 5 Hiến pháp năm 2013 quy định: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc... Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình... và tất cả các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân (trong đó có quyền của dân tộc thiểu số) cũng được quy định tại Chương II của Hiến pháp.
  • Hỏi-Đáp Các Quyền Cơ Bản Của Dân Tộc Thiểu Số Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2018
  • Hoàng Xuân Lương
  • 164 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/1672249FFDD4EA0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 16, 2021

Share This Page