Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Thuê Đất, Thuê Mặt Trước Theo Quy Định Của Luật Đất Đai Năm 2013

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Dec 21, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luật đất đai năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29-11-2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2014 để thay thế Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2009, 2010 đã hết hiệu lực và một sô" quy định có liên quan trong pháp luật khác.
  Đe triển khai Luật đất đai có hiệu quả, vừa qua, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định hưóng dẫn Luật này trên nhiều lĩnh vực cụ thể được giao trong đó có Nghị định sô 46/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. So với các quy định trước đây, Nghị định sô 46/2014/NĐ-CP đã bổ sung nhiều điểm mối theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thuê đất, thuê mặt nước. Mới đây, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16-6-2014 hướng dẫn cụ thể một số điểu của Nghị định SỐ46/2014/NĐ-CP.
  • Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Thuê Đất, Thuê Mặt Trước Theo Quy Định Của Luật Đất Đai Năm 2013
  • NXB Chính Trị 2015
  • Tác giả: Trương Huỳnh Thắng
  • Số trang: 202
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://115.78.133.167:81/handle/11744.38/2215
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page