Hỏi-Đáp Về Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở (NXB Chính Trị 2011) - Nguyễn Ngọc Anh, 88 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-7-30_22-39-46.png
  Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở luôn đợc coi là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lợc trong kế sách xây dựng và bảo vệ đất nớc. Trong những năm qua, công cuộc xây dựng và phát triển đất nớc theo đờng lối đổi mới của Đảng đã đạt đợc những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, v.v.. An ninh, trật tự đợc bảo đảm đã góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trờng thuận lợi để phát triển các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Bộ mặt đất nớc ta, cả thành thị và nông thôn thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt đợc, tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở diễn biến phức tạp, tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác có xu hớng ngày càng gia tăng, ảnh hởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình trên đây có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Sự phát triển nền kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những mặt tích cực cũng có những mặt trái ảnh hởng, tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và các tầng lớp nhân dân, nhất là ở cơ sở.
  • Hỏi-Đáp Về Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Ngọc Anh
  • 88 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/6C87D581A01C654
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 30, 2021

Share This Page