Hỏi-Đáp Về Cải Cách Thủ Tục Trong Hoạt Động Thu, Nộp Thuế (NXB Chính Trị 2011) - Đặng Minh Huyền

Discussion in 'Nghiệp Vụ Thuế-Kế Toán' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-16_11-19-10.png
  Cải cách thủ tục thu, nộp thuế là một trong những nội dung quan trọng thực thi chính sách, pháp luật về thuế, đồng thời là nội dung trong vấn đề cải cách thủ tục hành chính được Đảng và Nhà nước quan tâm chú trọng. Kết quả của việc thực hiện chủ trương này góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Để tiếp tục triển khai thực hiện việc cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế, trong thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn thủ tục thu, nộp, khai thuế, miễn thuế đối với thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà, đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, bên cạnh đó, Chính phủ, các Bộ, ngành đã tiến hành rà soát và cho công bố các bộ thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài chính, thuế. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản có sửa chữa, bổ sung cuốn sách Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế
  • Hỏi-Đáp Về Cải Cách Thủ Tục Trong Hoạt Động Thu, Nộp Thuế
  • NXB Chính Trị 2011
  • Đặng Minh Huyền
  • 228 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/67DB4014308D986
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 16, 2021

Share This Page