Hỏi-Đáp Về Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Ở Cơ Sở (NXB Chính Trị 2011) - Nguyễn Quang, 282 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-7-31_14-11-52.png
  Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc, nhiệm vụ bảo vệ môi trờng luôn đợc Đảng và Nhà nớc quan tâm. Nhiều chủ tr ơng, chính sách về bảo vệ môi trờng đã đợc ban hành. Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15-11-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “bảo vệ môi trờng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc” đã khẳng định: “bảo vệ môi trờng là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi ngời”. Gần đây, Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21-01-2009 của Ban Bí thvề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW là văn bản quan trọng để tăng cờng hơn nữa và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đặc biệt trong tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trờng trong toàn Đảng và toàn xã hội. Hệ thống các văn bản luật và dới luật về bảo vệ môi trờng và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác bảo vệ môi trờng ngày càng đợc hoàn thiện.
  • Hỏi-Đáp Về Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Ở Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Quang
  • 282 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/7F59A94A8B33FB3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 31, 2021

Share This Page