Hỏi-Đáp Về Công Tác Của Cấp Ủy Và Bí Thư Chi Bộ (NXB Chính Trị 2012) - Ngô Đức Tính, 228 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-2_15-42-32.png
  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt" và Người cũng nhấn mạnh: "Chi bộ do chi ủy lãnh đạo; các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi ủy". Chi bộ là nền móng, tế bào, đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Chi bộ có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của cơ sở, trong đó cấp ủy là bộ phận của chi bộ; đại biểu cho năng lực, trí tuệ, hoạt động thực tiễn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Bí thư chi bộ là người đứng đầu của cấp ủy, cán bộ chủ chốt giữ vai trò hạt nhân đoàn kết của chi bộ. Cho nên, để phát huy vai trò của chi bộ, để tất cả các chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy và bí thư chi bộ. Căn cứ vào Điều lệ Đảng do Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua, Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Hỏi - đáp về công tác của cấp ủy và bí thư chi bộ.
  • Hỏi-Đáp Về Công Tác Của Cấp Ủy Và Bí Thư Chi Bộ
  • NXB Chính Trị 2012
  • Ngô Đức Tính
  • 228 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/B1C840D595AB81B
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 2, 2021

Share This Page