Hỏi-Đáp Về Công Tác Đảng Ở Cơ Sở Có Đông Đồng Bào Theo Đạo (NXB Chính Trị 2015) - Ngô Đức Tính

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jun 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-8-10_10-47-25.png
  Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo với khoảng hơn 20 triệu tín đồ theo các tôn giáo khác nhau. Từ xưa đến nay, các tín ngưỡng, tôn giáo luôn chung sống hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách tôn giáo. Ngày 3-9-1945, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết”. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã khẳng định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đảng và Nhà nước ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, thực hiện bình đẳng, đoàn kết lương giáo và giữa các tôn giáo”. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân”.
  • Hỏi-Đáp Về Công Tác Đảng Ở Cơ Sở Có Đông Đồng Bào Theo Đạo
  • NXB Chính Trị 2015
  • Ngô Đức Tín
  • 156 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/6A09C8C0E10E60F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2021

Share This Page