Hỏi-Đáp Về Công Tác Đảng Viên Của Chi Bộ (NXB Chính Trị 2012) - Ngô Đức Tính, 242 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-2_2-0-24.png
  Xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở, nền tảng của chế độ chính trị và đời sống xã hội. Xuất phát từ vị trí quan trọng của cơ sở xã, phường, thị trấn, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành các Quy định số 94-QĐ/TW và số 95-QĐ/TW ngày 3-3-2004, khẳng định chức năng, nhiệm vụ quan trọng của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn chính là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xã, phường, thị trấn giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân hoàn thành nhiệm vụ ở cơ sở. Căn cứ vào Điều lệ Đảng do Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua, Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11- 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về công tác đảng viên của chi bộ.
  • Hỏi-Đáp Về Công Tác Đảng Viên Của Chi Bộ
  • NXB Chính Trị 2012
  • Ngô Đức Tính
  • 242 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/50E7A95C23E6E2E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 2, 2021

Share This Page