Hỏi-Đáp Về Đảng, Nhà Nước, Đoàn Thể Và Công Tác Tổ Chức, Kiểm Tra Của Đảng

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-7-31_0-44-50.png
  Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đảng ta coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và đã có nhiều chủ tr ơng, biện pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới ph ơng thức lãnh đạo đối với Nhà nớc, Mặt trận, đoàn thể và các tổ chức trong xã hội. Căn cứ Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19-1-2011 và các văn bản pháp quy hiện hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản có sửa chữa, bổ sung cuốn sách: Hỏi - đáp về Đảng, Nhà nớc, đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng do tác giả Hà Văn Thuật biên soạn nhằm trang bị cho cơ sở xã, phờng, thị trấn theo Thông báo Kết luận số 396-TB/TW ngày 23-11-2010 của Ban Bí thTrung ơng Đảng. Cuốn sách gồm các nội dung: các cơ quan Đảng, Nhà nớc và một số tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị nớc ta; tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và cơ quan kiểm tra của Đảng; các cấp ủy Đảng triển khai nhiệm vụ lãnh đạo hệ thống chính trị; chức năng, nhiệm vụ của Nhà nớc
  • Hỏi-Đáp Về Đảng, Nhà Nước, Đoàn Thể Và Công Tác Tổ Chức, Kiểm Tra Của Đảng
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Thế Kỷ
  • 270 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/F5EDED0382B7657
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 31, 2021

Share This Page