Hỏi-Đáp Về Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã (NXB Chính Trị 2012) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-4_16-1-21.png
  Trong tiến trình thực hiện định hướng của Đảng ta về việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng thì việc phát huy và tăng cường vai trò, chức năng, nhiệm vụ, bộ máy chính quyền cơ sở (xã, phường, thị trấn) mà trong đó Hội đồng nhân dân cấp xã có vị trí và vai trò quan trọng. Bên cạnh chức năng quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp xã còn có một chức năng khác rất quan trọng là thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước ở địa phương, v.v.. Vì vậy, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân được quy định thành một chương riêng trong Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003 và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân (được ban hành bởi Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02-4-2005 của ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ngày 11-12-2007 của ủy ban thường vụ Quốc hội) đã góp phần giúp Hội đồng
  • Hỏi-Đáp Về Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nhiều Tác Giả
  • 171 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/8F671B915FBAD0E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 4, 2021

Share This Page