Hỏi-Đáp Về Kỷ Luật Đảng Và Thi Hành Kỷ Luật Đảng (NXB Chính Trị 2019) - Hà Văn Luyến, 200 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-17_0-44-15.png
  Kỷ luật đảng là tổng thể những điều đã được quy định trong Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; những quy định cụ thể trong Đảng, có tính chất bắt buộc đối với hoạt động của mọi tổ chức đảng và đảng viên, nhằm bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong toàn Đảng. Trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, thi hành kỷ luật đảng được hiểu là hoạt động của các tổ chức đảng có thẩm quyền áp dụng các hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng hoặc đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định. Kỷ luật đảng và thi hành kỷ luật đảng có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Căn cứ vào Điều lệ Đảng do Đại hội lần thứ XII của Đảng thông qua, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Bộ Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về kỷ luật đảng và thi hành kỷ luật đảng.
  • Hỏi-Đáp Về Kỷ Luật Đảng Và Thi Hành Kỷ Luật Đảng
  • NXB Chính Trị 2019
  • Hà Văn Luyến
  • 200 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/422E5D44C8D3267
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 17, 2021

Share This Page