Hỏi-Đáp Về Luật Nghĩa Vụ Quân Sự Năm 2015 (NXB Chính Trị 2016) - Phan Thị Lan Anh, 110 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-7_22-35-29.png
  Luật nghĩa vụ quân sự đầu tiên của nước ta đã được Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 15‐4‐1960, sau đó, Luật này đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 1962, 1965; Luật này đã đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng nước ta trong thời kỳ cả nước đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ cách mạng; xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam tiến tới thống nhất đất nước. Luật nghĩa vụ quân sự năm 1981 đã được Quốc hội khóa VII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 30‐12‐1981 thay thế Luật nghĩa vụ quân sự năm 1960 sửa đổi, bổ sung năm 1962, 1965. Luật nghĩa vụ quân sự năm 1981 đã được sửa đổi, bổ sung ba lần vào các năm 1990, 1994, 2005. Sau nhiều năm thực hiện, Luật nghĩa vụ quân sự này đã đi vào cuộc sống của Nhân dân, là cơ sở pháp lý để thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân làm tròn nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Hỏi-Đáp Về Luật Nghĩa Vụ Quân Sự Năm 2015
  • NXB Chính Trị 2016
  • Phan Thị Lan Anh
  • 110 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/0CA1C460737169C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 7, 2021

Share This Page