Hỏi-Đáp Về Luật Trẻ Em Năm 2016 (NXB Chính Trị 2016) - Trần Minh Tuấn, 152 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-7_22-23-44.png
  Việt Nam là một quốc gia có truyền thống xây dựng và bảo đảm thực hiện pháp luật về quyền trẻ em. Ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên - năm 1946 cho đến Hiến pháp năm 2013, quyền trẻ em tồn tại như một chế định hoàn chỉnh mang tính hiến định. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á, nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em vào ngày 20-2-1990 mà không bảo lưu bản công ước về quyền con người có nội dung toàn diện về quyền trẻ em này. Đồng thời, để thực hiện tốt hơn vấn đề này, ngày 12-8-1991, Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 9 lần đầu tiên đã ban hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tuy nhiên, để phù hợp với sự phát triển của đất nước trong tình hình mới, ngày 15-6-2004, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 thay thế cho Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1991 quy định các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trải qua hơn 10 năm thi hành luật, trong bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước ta có nhiều thay đổi, có những vấn đề liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cần được nghiên cứu, sửa đổi, vì vậy, ngày 05-4-2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật trẻ em năm 2016 thay thế Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004.
  • Hỏi-Đáp Về Luật Trẻ Em Năm 2016
  • NXB Chính Trị 2016
  • Trần Minh Tuấn
  • 152 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/50B82EF452895A7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 7, 2021

Share This Page