Hỏi-Đáp Về Những Điểm Mới Và Nội Dung Cơ Bản Của Hiến Pháp Năm 2013 - Vũ Thanh Xuân, 135 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by Xnhi345, Sep 22, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Active Member

  upload_2022-9-22_21-38-31.png
  Ngày 28-11-2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã ban hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Hiến pháp năm 2013) và ngày 8-12-2013, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 18/2013/L-CTN về việc công bố Hiến pháp. Nhằm góp phần cung cấp tài liệu và giải đáp một số vấn đề cụ thể về những điểm mới và nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001 (trong cuốn sách này gọi tắt là Hiến pháp năm 1992), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách Hỏi - đáp về những điểm mới và nội đung cơ bản của Hiến pháp năm 2013. Cuốn sách do nhóm tác giả đang làm việc tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Vụ Công tác Thanh niên, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội) tổ chức biên soạn.
  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:
  • Hỏi - Đáp Về Những Điểm Mới Và Nội Dung Cơ Bản Của Hiến Pháp Năm 2013
  • NXB Chính Trị 2016
  • Vũ Thanh Xuân
  • 135 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/h...moi-va-noi-dung-co-ban-cua-hien-phap-nam-2013
  https://drive.google.com/file/d/1bhIK6IF2J6UJ87Ux_-Yaez_yvsJa9OWg
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page