Hỏi Đáp Về Quyền Con Người (NXB Hồng Đức 2011) - Nguyễn Đăng Dung, 315 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Dec 22, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quyền con người (nhân quyền) là sự kết tinh những giá trị cao đẹp nhất trong nền văn hóa của nhân loại, được hình thành với sự đóng góp của tất cả các quốc gia, dân tộc, giai cấp, tầng lớp và cá nhân con người trên trái đất. Nhiều công trình nghiên cứu đã khẳng định rằng quyền con người không hề xa lạ hay mâu thuẫn với lý tưởng cộng sản, mà ngược lại, là cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lê nin. Ở Việt Nam, cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản mà người đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo từ đầu thế kỷ XX đến nay không có mục đích gì khác là giành và giữ các quyền con người cho toàn thể dân tộc và cho mỗi người dân Việt Nam. Về vấn đề này, trong nhiều văn kiện chính thức, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định quyền con người vừa là bản chất, vừa là mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa.
  • Hỏi Đáp Về Quyền Con Người
  • NXB Hồng Đức 2011
  • Nguyễn Đăng Dung
  • Số trang: 315
  • Kiểu file: PDF-True
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://115.78.133.167:81/handle/11744.38/2200
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 22, 2020

Share This Page