Hỏi-Đáp Về Thực Hiện Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thôn Và Tổ Dân Phố - Vũ Thanh Xuân, 228 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-4_17-24-12.png
  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 6-12-2002 về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố. Quá trình thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố đã cho thấy nhiều ưu điểm, tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khóm. Quy chế đã xác định rõ, thôn, tổ dân phố là một tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, nhằm phát huy tính tích cực của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  • Hỏi-Đáp Về Thực Hiện Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thôn Và Tổ Dân Phố
  • NXB Chính Trị 2012
  • Vũ Thanh Xuân
  • 228 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/11C76E19BC740FC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 4, 2021

Share This Page