Hỏi-Đáp Về Thực Hiện Quy Chế Văn Hóa Công Sở Tại Ủy Ban Nhân Dân Xã, Phường, Thị Trấn

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-1_22-9-37.png
  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (2-2008) và Luật cán bộ, công chức đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13-11-2008; để kịp thời cung cấp tài liệu và giải đáp một số vấn đề về thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Hỏi - đáp về thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do các tác giả hiện đang công tác tại Vụ Chính quyền địa phương và Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ biên soạn. Cuốn sách gồm các nội dung: Hỏi - đáp một số quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật cán bộ, công chức; hỏi - đáp một số quy định về thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ; một số văn bản quy định về việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.
  • Hỏi-Đáp Về Thực Hiện Quy Chế Văn Hóa Công Sở Tại Ủy Ban Nhân Dân Xã, Phường, Thị Trấn
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Thế Vịnh
  • 96 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/84805D858DB6C18
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 1, 2021

Share This Page