Hỏi-Đáp Về Trách Nhiệm Cung Ứng Một Số Dịch Vụ Công Của Chính Quyền Cấp Xã Ở Nước Ta Hiện Nay

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-4_19-8-12.png
  Trong tiến trình cải cách nền hành chính nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc đẩy mạnh cung ứng các dịch vụ công ích là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xem việc “Tổ chức và cung ứng các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ thiết yếu” là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Nghị quyết số 30c/ NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 cũng đã nhấn mạnh: “Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là: cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công”.
  • Hỏi-Đáp Về Trách Nhiệm Cung Ứng Một Số Dịch Vụ Công Của Chính Quyền Cấp Xã Ở Nước Ta Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2012
  • Trần Anh Tuấn
  • 136 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/7052801FDE576B5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 4, 2021

Share This Page