Hỏi-Đáp Về Văn Hóa Việt Nam (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Chí Bền, 188 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-9_12-43-0.png
  Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần được tạo ra trong quá trình lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chính vì vậy, văn hóa đã trở thành nền tảng quan trọng tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp dân tộc ta chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, khắc phục mọi khó khăn, thử thách để xây dựng và phát triển đất nước. Bước vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng và Nhà nước ta xác định: xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong quá trình hội nhập quốc tế, văn hóa Việt Nam cần mở rộng giao lưu với thế giới, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại nhằm không ngừng làm giàu kho tàng văn hóa dân tộc, thúc đẩy tiến trình phát triển chung của đất nước.
  • Hỏi-Đáp Về Văn Hóa Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nguyễn Chí Bền, Trần Lâm Biền
  • 188 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/6EB5AA9910720CA
  https://drive.google.com/file/d/14VeFAFRJ3cOD9ZVNewSQYjfLG4w1D2BZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 11, 2023

Share This Page